top of page

Oratorium Modlitwa Kościoła jest dwojakie w swojej treści. Z jednej strony odnosi się do konkretnego budynku sakralnego – kościoła, legnickiej Katedry, jej przestrzeni, ołtarzy, obrazów… Z drugiej jednak strony jest próbą oddania treści niezliczonych modlitw zanoszonych od blisko SIEDMIUSET lat przez wierzących w Chrystusa, przez Kościół

w sensie dosłownym.

Dzieje legnickiej Katedry obfitują w wiele wydarzeń, czasami burzliwych, związanych

z pożarami, reformacją, wojnami, rozbudową, przebudową. Historia tej świątyni została wpleciona w historię Legnicy niemal nierozerwalnie, tym bardziej, że nazywana była legnickim kościołem farnym. Dziś ta świątynia związana jest już nie tylko z historią Legnicy, ale również z historią Diecezji, gdyż św. Jan Paweł II podniósł ten kościół do rangi Katedry legnickich Biskupów.

To wyjaśnienie z perspektywy autora wydaje się być bardzo ważne. Pokazuje bowiem, przed jak wielkim problemem stanął człowiek, który pragnął napisać „katedralne oratorium”.

Jak oddać ogrom modlitw i historii, zamykając to w kilku pieśniach i hymnach?

To było niewykonalne! Ostatecznie postanowiłem napisać libretto nie „rozbudowane”,

ale „minimalistyczne”, pozostawiając więcej przestrzeni dla Słowa Bożego, muzyki i melodii. Mała forma z minimalistycznym tekstem wydawały się współgrać ze sobą w sposób doskonały.

Oratorium rozpoczyna się i kończy słowami, które odkryte zostały niedawno na ambonie legnickiej Katedry. Fragmenty z Księgi Izajasza oraz Psalmu 119 stały się klamrą zamykającą wszystko w jedną całość. Pierwsza część (hymny), to próba wydobycia treści wypływających z prezbiterium Katedry – tajemnica Eucharystii, tajemnica Krzyża oraz tajemnica Zmartwychwstania. Ołtarz, Krzyż i obraz przedstawiający Zmartwychwstałego stanowią centrum tej naszej świątyni. Druga część (pieśni) nawiązuje do patronów legnickiej Katedry – świętych Apostołów Piotra i Pawła, choć tę część wieńczy wezwanie wszystkich Apostołów Baranka. Trzecia część (modlitwy), to z kolei trzy konkretne miejsca naszej świątyni – ołtarz ku czci Jezusa Miłosiernego, ołtarz ku czci Matki Bożej Strażniczki naszej nadziei oraz ołtarz ku czci Jana Pawła II.

Oratorium Modlitwa Kościoła, to również nasza modlitwa – każdego, kto kiedykolwiek uklęknął w ławce tego kościoła katedralnego i wznosił modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia lub prośby. Myślę, że każdy, kto zechce wysłuchać tego oratorium, może odnaleźć w nim swoje westchnienie, swoją modlitwę, swoją łzę, swoje milczenie. Dla innych to oratorium może stać się ich własną modlitwą, kiedy sercem złączy się z treścią kolejnych hymnów, pieśni i modlitw.

Oby dla każdego słuchacza Modlitwa Kościoła stała się przestrzenią do spotkania z Bogiem. Jest to moje jedyne pragnienie.

O ORATORIUM: Tekst
bottom of page